Náš sortiment – prodej

  • písek maltový jemný
  • písek praný
  • písek maltový hrubý

štěrkopísek 0/4


štěrkopísek jemný 0/2


štěrk 0/32, 0/8


struska 0/8, 8/16


struska 16/32, 32/64


kačírek 16/22, 16/32, 16/64

  • drcený mramor 32/64, 64/125
  • kamenivo modré 16/32
  • lomové kamenivo 4/8, 16/32
  • a jiné …

T: 604 123 010 | E: prodej@kameniva.cz | www.kameniva.cz

Můžete nás také kontaktovat pomocí jednoduchého formuláře – ZDE